زیورآلات آرامگاه پواَبی
« 1 of 2 »

زیورآلات یافت شده در آرامگاه پواَبی، گورستان سلطنتی اور، حدود ۲۶۰۰ پ.م